Bảng giá dịch vụ seo

Cơ bản
50 triệu
/tháng
Phù hợp cho Startup, SME?
Hợp đồng từ 12 tháng
Từ 100 từ khóa cạnh tranh dễ
50 trang tối ưu SEO
Audit website chuẩn SEO
Xây dựng nội dung Website
Xây dựng hệ thống Entity
Cam kết Top 1-10 Google
Cam kết KPI tối thiểu 80%
Nâng cao
100 triệu
/tháng
Phù hợp cho Startup, SME?
Hợp đồng từ 12 tháng
Từ 200 từ khóa cạnh tranh vừa
150 trang tối ưu SEO
Audit website chuẩn SEO
Xây dựng nội dung Website
Xây dựng hệ thống Entity
Cam kết Top 1-10 Google
Cam kết KPI tối thiểu 80%
Cao cấp
200 triệu
/tháng
Phù hợp cho Startup, SME?
Hợp đồng từ 12 tháng
Từ 400 từ khóa cạnh tranh khó
50 trang tối ưu SEO
Audit website chuẩn SEO
Xây dựng nội dung Website
Xây dựng hệ thống Entity
Cam kết Top 1-10 Google
Cam kết KPI tối thiểu 80%