Cần chạy bao nhiêu traffic user là đủ? Số lượng traffic lên top?

Lưu ý: Số lượng trên mang tính chất tham khảo và tương đối. Để biết chính xác hơn, vui lòng liên hệ TrafficSeo để tư vấn chi tiết.

Cần chạy bao nhiêu traffic user là đủ? Số lượng traffic lên top?

Số lượng traffic user cần chạy để lên top Google tính thế nào?

Số lượng traffic user cần chạy dựa vào 2 yếu tố cơ bản đó là:

  1. Volume của từ khóa
  2. Vị trí từ khóa
  3. Tỷ lệ click từ khóa trên các vị trí top

Volume của từ khóa

Chắc anh em seoer điều đã biết Volume từ khóa hay Search Volume hay khối lượng tìm kiếm là số lượng tìm kiếm cho một từ khóa hoặc cụm từ khóa nhất định trên một công cụ tìm kiếm nhất định trong một tháng.

Vị trí từ khóa

Là vị trí từ khóa của bạn website của bạn trên kết quả tìm kiếm Google

Tỷ lệ click từ khóa trên các vị trí top

Là tỷ lệ click vào các kết quả tìm kiếm trên Google hay còn gọi là CTR

Tỷ lệ này không cố định, top 1-2-3-4-5… sẽ khác nhau và mỗi từ khóa cũng sẽ có tỷ lệ khác nhau. Nên chúng tôi tính trung bình để tư vấn khách hàng.